Nette Documentation Preview

syntax
Licenční politika
*****************

Nette Framework je šířen jako svobodný software, aby ho kdokoliv mohl používat.  Můžete si vybrat, zda vám lépe vyhovuje licence [New BSD |#New BSD License] nebo [#GNU General Public License (GPL)] ve verzi 2 nebo 3.

Licence BSD je doporučena pro většinu projektů, jelikož je snadné ji pochopit a neklade téměř žádná omezení na to, co můžete s frameworkem dělat. Můžete Nette používat i v komerčních projektech. Pokud se však GPL hodí pro váš projekt lépe, zvolte ji. Přičemž není potřeba nikoho informovat, jak jste se rozhodli. Vždy zachovejte původní copyrighty.

Měli byste vědět, že název "Nette Framework" je chráněná ochranná známka a její použití má určité omezení. Nepoužívejte tedy "Nette" v názvu vašeho projektu nebo domény nejvyšší úrovně, zvolte raději jméno, které bude stát na vlastních základech. Pokud je váš projekt dobrý, nebude trvat dlouho a vytvoří si svou pověst.

Budete-li s Nette Frameworkem spokojeni, a věříme, že ano, můžete jej [podpořit příspěvkem |donate]. Děkujeme.


New BSD License
---------------

Copyright (c) 2004, 2014 David Grudl (https://davidgrudl.com)
All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

	* Redistributions of source code must retain the above copyright notice,
	this list of conditions and the following disclaimer.

	* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice,
	this list of conditions and the following disclaimer in the documentation
	and/or other materials provided with the distribution.

	* Neither the name of "Nette Framework" nor the names of its contributors
	may be used to endorse or promote products derived from this software
	without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.


GNU General Public License (GPL)
--------------------------------

Znění GPL licencí jsou velmi dlouhá, proto jsou zde uvedeny odkazy na ně:

- GPL version 2: https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html
- GPL version 3: https://www.gnu.org/licenses/gpl-3.0.html


{{toc:yes}}
{{priority: -2}}

Licenční politika

Nette Framework je šířen jako svobodný software, aby ho kdokoliv mohl používat. Můžete si vybrat, zda vám lépe vyhovuje licence New BSD nebo GNU General Public License (GPL) ve verzi 2 nebo 3.

Licence BSD je doporučena pro většinu projektů, jelikož je snadné ji pochopit a neklade téměř žádná omezení na to, co můžete s frameworkem dělat. Můžete Nette používat i v komerčních projektech. Pokud se však GPL hodí pro váš projekt lépe, zvolte ji. Přičemž není potřeba nikoho informovat, jak jste se rozhodli. Vždy zachovejte původní copyrighty.

Měli byste vědět, že název „Nette Framework“ je chráněná ochranná známka a její použití má určité omezení. Nepoužívejte tedy „Nette“ v názvu vašeho projektu nebo domény nejvyšší úrovně, zvolte raději jméno, které bude stát na vlastních základech. Pokud je váš projekt dobrý, nebude trvat dlouho a vytvoří si svou pověst.

Budete-li s Nette Frameworkem spokojeni, a věříme, že ano, můžete jej podpořit příspěvkem. Děkujeme.

New BSD License

Copyright © 2004, 2014 David Grudl (https://davidgrudl.com) All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

* Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.

* Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.

* Neither the name of „Nette Framework“ nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS „AS IS“ AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

GNU General Public License (GPL)

Znění GPL licencí jsou velmi dlouhá, proto jsou zde uvedeny odkazy na ně: