Nette Documentation Preview

syntax
Funkcije povratnih klicev
*************************

.[perex]
[api:Nette\Utils\Callback] je statični razred, ki vsebuje funkcije za delo s [povratnimi klici PHP |https://www.php.net/manual/en/language.types.callable.php].


Namestitev:

```shell
composer require nette/utils
```

Vsi primeri predpostavljajo, da je definiran naslednji vzdevek razreda:

```php
use Nette\Utils\Callback;
```


check($callable, bool $syntax=false): callable .[method]
--------------------------------------------------------

Preveri, ali je `$callable` veljavni povratni klic PHP. V nasprotnem primeru vrže `Nette\InvalidArgumentException`. Če je `$syntax` nastavljen na true, funkcija samo preveri, ali ima `$callable` veljavno strukturo za uporabo kot povratni klic, ne preveri pa, ali razred ali metoda dejansko obstajata. Vrne `$callable`.

```php
Callback::check('trim'); // brez izjeme
Callback::check(['NonExistentClass', 'method']); // vrže Nette\InvalidArgumentException
Callback::check(['NonExistentClass', 'method'], true); // ni izjeme
Callback::check(function () {}); // ni izjeme
Callback::check(null); // vrže Nette\InvalidArgumentException
```


toString($callable): string .[method]
-------------------------------------

Pretvori povratni klic PHP v besedilno obliko. Razred ali metoda morda ne obstajata.

```php
Callback::toString('trim');        // 'trim'
Callback::toString(['MyClass', 'method']); // 'MyClass::method'
```


toReflection($callable): ReflectionMethod|ReflectionFunction .[method]
----------------------------------------------------------------------

Vrne odsev za metodo ali funkcijo, uporabljeno v povratnem klicu PHP.

```php
$ref = Callback::toReflection('trim');
// $ref je ReflectionFunction('trim')

$ref = Callback::toReflection(['MyClass', 'method']);
// $ref je ReflectionMethod('MyClass', 'method')
```


isStatic($callable): bool .[method]
-----------------------------------

Preveri, ali je povratni klic PHP funkcija ali statična metoda.

```php
Callback::isStatic('trim');        // true
Callback::isStatic(['MyClass', 'method']); // true
Callback::isStatic([$obj, 'method']);   // false
Callback::isStatic(function () {});    // false
```


unwrap(Closure $closure): callable|array .[method]
--------------------------------------------------

Razkrije zaključek, ki ga je ustvaril `Closure::fromCallable`:https://www.php.net/manual/en/closure.fromcallable.php.

```php
$closure = Closure::fromCallable(['MyClass', 'method']);
Callback::unwrap($closure);   // ['MyClass', 'method']
```

Funkcije povratnih klicev

Nette\Utils\Callback je statični razred, ki vsebuje funkcije za delo s povratnimi klici PHP.

Namestitev:

composer require nette/utils

Vsi primeri predpostavljajo, da je definiran naslednji vzdevek razreda:

use Nette\Utils\Callback;

check($callable, bool $syntax=false): callable

Preveri, ali je $callable veljavni povratni klic PHP. V nasprotnem primeru vrže Nette\InvalidArgumentException. Če je $syntax nastavljen na true, funkcija samo preveri, ali ima $callable veljavno strukturo za uporabo kot povratni klic, ne preveri pa, ali razred ali metoda dejansko obstajata. Vrne $callable.

Callback::check('trim'); // brez izjeme
Callback::check(['NonExistentClass', 'method']); // vrže Nette\InvalidArgumentException
Callback::check(['NonExistentClass', 'method'], true); // ni izjeme
Callback::check(function () {}); // ni izjeme
Callback::check(null); // vrže Nette\InvalidArgumentException

toString($callable): string

Pretvori povratni klic PHP v besedilno obliko. Razred ali metoda morda ne obstajata.

Callback::toString('trim');        // 'trim'
Callback::toString(['MyClass', 'method']); // 'MyClass::method'

toReflection($callable): ReflectionMethod|ReflectionFunction

Vrne odsev za metodo ali funkcijo, uporabljeno v povratnem klicu PHP.

$ref = Callback::toReflection('trim');
// $ref je ReflectionFunction('trim')

$ref = Callback::toReflection(['MyClass', 'method']);
// $ref je ReflectionMethod('MyClass', 'method')

isStatic($callable): bool

Preveri, ali je povratni klic PHP funkcija ali statična metoda.

Callback::isStatic('trim');        // true
Callback::isStatic(['MyClass', 'method']); // true
Callback::isStatic([$obj, 'method']);   // false
Callback::isStatic(function () {});    // false

unwrap(Closure $closure): callable|array

Razkrije zaključek, ki ga je ustvaril Closure::fromCallable.

$closure = Closure::fromCallable(['MyClass', 'method']);
Callback::unwrap($closure);   // ['MyClass', 'method']