Nette Documentation Preview

syntax
Upgrade
*******


Přechod z verze 3.x na 4.0
==========================

Minimální požadovaná verze PHP je 8.0.

Třída `Nette\Utils\Reflection` poskytovala metody pro práci s typy `getParameterType()`, `getPropertyType()` a `getReturnType()`. Metody vznikly v době, kdy PHP nemělo union, intersection nebo nejnovější disjunctive normal form typy, se kterými už nefungují a nahradila je [třída Type |utils:type]. Od verze 4.0 jsou tyto metody odstraněné.

Metoda `Nette\Utils\Reflection::getParameterDefaultValue()` je deprecated, protože nativní `ReflectionParameter::getDefaultValue()` už funguje správně.

Zrušená je proměnná `Nette\Utils\Html::$xhtml`.


Finder
------

Finder se přestěhoval do balíčku `nette/utils`, původní odstraňte:

```shell
composer remove nette/finder
```

Na Linuxu se nově chová v režimu case-sensitive.

V předchozí verzi platilo, že metody `exclude()` a `filter()` fungovaly jinak, když byly zavolány **před** `from()` resp. `in()` a **po** ní. Tohle už neplatí, `exclude()` a `filter()` fungují vždy stejně. Dřívější `filter()` volaný *až po* nahradila nová metoda `descentFilter()`.

Finder již neimplementuje rozhraní Countable.

Řetězec začínající lomítkem ve `Finder::findFiles('/f*')` se nově považuje za absolutní cestu, je potřeba ho nahradit např. za `Finder::findFiles('./f*')`.

Upgrade

Přechod z verze 3.x na 4.0

Minimální požadovaná verze PHP je 8.0.

Třída Nette\Utils\Reflection poskytovala metody pro práci s typy getParameterType(), getPropertyType() a getReturnType(). Metody vznikly v době, kdy PHP nemělo union, intersection nebo nejnovější disjunctive normal form typy, se kterými už nefungují a nahradila je třída Type. Od verze 4.0 jsou tyto metody odstraněné.

Metoda Nette\Utils\Reflection::getParameterDefaultValue() je deprecated, protože nativní ReflectionParameter::getDefaultValue() už funguje správně.

Zrušená je proměnná Nette\Utils\Html::$xhtml.

Finder

Finder se přestěhoval do balíčku nette/utils, původní odstraňte:

composer remove nette/finder

Na Linuxu se nově chová v režimu case-sensitive.

V předchozí verzi platilo, že metody exclude() a filter() fungovaly jinak, když byly zavolány před from() resp. in() a po ní. Tohle už neplatí, exclude() a filter() fungují vždy stejně. Dřívější filter() volaný až po nahradila nová metoda descentFilter().

Finder již neimplementuje rozhraní Countable.

Řetězec začínající lomítkem ve Finder::findFiles('/f*') se nově považuje za absolutní cestu, je potřeba ho nahradit např. za Finder::findFiles('./f*').