Nette Documentation Preview

syntax
Инструменти
***********

.[perex]
В пакета `nette/utils` ще намерите набор от полезни класове за ежедневна употреба:

| [Откриване |validators] | Nette\Utils\Откриватели
| [Обратна връзка |Callback] | Nette\Utils\Callback
| [Finder |Finder] | Nette\Utils\Finder
| [Floats |Floats] | Nette\Utils\Floats
| [Генериране на случайни низове |random] | Nette\Utils\Random
| [Дата и час |datetime] | Nette\Utils\DateTime
| [Nette\Utils\Image |images]
| [Пагинация |paginator] | Nette\Utils\Paginator
| [Парсинг и генериране на JSON |json] | Nette\Utils\Json
| [Iterables |iterables] | Nette\Utils\Iterables
| [Полета |arrays] | Nette\Utils\Arrays
| [Низове |strings] | Nette\Utils\Strings
| [Тип Nette\Utils\Type |type]
| [Файлова система |filesystem] | Nette\Utils\FileSystem
| [Полезни функции | Nette\Utils\Helpers |helpers]
| [HTML елементи |html-elements] | Nette\Utils\Html
| [SmartObject] & [StaticClass] | Nette\SmartObject & Nette\StaticClass
| [PHP Reflection |reflection] | Nette\Utils\Reflection


Настройка
---------

Изтеглете и инсталирайте библиотеката с помощта на [Composer |best-practices:composer]:

```shell
composer require nette/utils
```

| PHP съвместима версия
|-----------|-------------------
| Nette Utils 4.0 | PHP 8.0 – 8.3
| Nette Utils 3.2 | PHP 7.2 – 8.3
| Nette Utils 3.0 - 3.1 | PHP 7.1 - 8.0
| Nette Utils 2.5 | PHP 5.6 - 8.0

Валидно за последната версия на кръпката.

Инструменти

В пакета nette/utils ще намерите набор от полезни класове за ежедневна употреба:

Откриване Nette\Utils\Откриватели
Обратна връзка Nette\Utils\Callback
Finder Nette\Utils\Finder
Floats Nette\Utils\Floats
Генериране на случайни низове Nette\Utils\Random
Дата и час Nette\Utils\DateTime
Nette\Utils\Image  
Пагинация Nette\Utils\Paginator
Парсинг и генериране на JSON Nette\Utils\Json
Iterables Nette\Utils\Iterables
Полета Nette\Utils\Arrays
Низове Nette\Utils\Strings
Тип Nette\Utils\Type  
Файлова система Nette\Utils\FileSystem
[Полезни функции Nette\Utils\Helpers |helpers]
HTML елементи Nette\Utils\Html
SmartObject & StaticClass Nette\SmartObject & Nette\StaticClass
PHP Reflection Nette\Utils\Reflection

Настройка

Изтеглете и инсталирайте библиотеката с помощта на Composer:

composer require nette/utils
PHP съвместима версия
Nette Utils 4.0 PHP 8.0 – 8.3
Nette Utils 3.2 PHP 7.2 – 8.3
Nette Utils 3.0 – 3.1 PHP 7.1 – 8.0
Nette Utils 2.5 PHP 5.6 – 8.0

Валидно за последната версия на кръпката.