Nette Documentation Preview

syntax
FireLogger
**********

Ne vždy lze ladící informace posílat do okna prohlížeče. Týká se to AJAXových požadavků, generování XML výstupu či obrázků. V takovém případě můžeme zasílat zprávy samostatným kanálem do FireLoggeru. Chyby úrovně Notice a Warning jsou do okna FireLoggeru dokonce zasílány automaticky. Taktéž je možné logovat výjimky, které sice aplikace zachytila, ale stojí za to na ně upozornit.

Jak na to?

- nainstalujte si rozšíření [FireLogger for Chrome |https://chrome.google.com/webstore/detail/firelogger-for-chrome/hmagilfopmdjkeomnjpchokglfdfjfeh]
- zapněte Chrome DevTools (klávesou Ctrl-Shift-I) a otevřete Konzoli

Otevřete si [demo stránku |https://examples.nette.org/tracy/] a ve FireLoggeru uvidíte zprávy odeslané z PHP.

Protože Tracy komunikuje s Firebugem přes HTTP hlavičky, je nutné volat logovací funkce ještě před tím, než PHP skript cokoliv odešle na výstup. Také je možné zapnout [output buffering |https://www.php.net/manual/en/function.ob-start.php] a tím výstup oddálit.

```php
use Tracy\Debugger;

Debugger::fireLog('Hello World'); // vypíšeme řetězec do konzoly FireLoggeru

Debugger::fireLog($_SERVER); // do konzoly lze vypsat i pole nebo objekty

Debugger::fireLog(new Exception('Test Exception')); // či dokonce výjimky
```

Výsledek vypadá asi takto:

[* tracy-firelogger.webp .{url:-} *]

FireLogger

Ne vždy lze ladící informace posílat do okna prohlížeče. Týká se to AJAXových požadavků, generování XML výstupu či obrázků. V takovém případě můžeme zasílat zprávy samostatným kanálem do FireLoggeru. Chyby úrovně Notice a Warning jsou do okna FireLoggeru dokonce zasílány automaticky. Taktéž je možné logovat výjimky, které sice aplikace zachytila, ale stojí za to na ně upozornit.

Jak na to?

  • nainstalujte si rozšíření FireLogger for Chrome
  • zapněte Chrome DevTools (klávesou Ctrl-Shift-I) a otevřete Konzoli

Otevřete si demo stránku a ve FireLoggeru uvidíte zprávy odeslané z PHP.

Protože Tracy komunikuje s Firebugem přes HTTP hlavičky, je nutné volat logovací funkce ještě před tím, než PHP skript cokoliv odešle na výstup. Také je možné zapnout output buffering a tím výstup oddálit.

use Tracy\Debugger;

Debugger::fireLog('Hello World'); // vypíšeme řetězec do konzoly FireLoggeru

Debugger::fireLog($_SERVER); // do konzoly lze vypsat i pole nebo objekty

Debugger::fireLog(new Exception('Test Exception')); // či dokonce výjimky

Výsledek vypadá asi takto: