Nette Documentation Preview

syntax
Zabezpečení
***********

.[perex]
Balíček `nette/security` má na starostí [přihlašování uživatelů |authentication], [ověřování oprávnění |authorization] a [hashování hesel |passwords].


Instalace
---------

Knihovnu stáhnete a nainstalujete pomocí nástroje [Composer|best-practices:composer]:

```shell
composer require nette/security
```

Zabezpečení

Balíček nette/security má na starostí přihlašování uživatelů, ověřování oprávnění a hashování hesel.

Instalace

Knihovnu stáhnete a nainstalujete pomocí nástroje Composer:

composer require nette/security