Nette Documentation Preview

syntax
Instalacja Nette
****************

.[perex]
Czy chcesz wykorzystać zalety Nette w swoim istniejącym projekcie lub planujesz stworzyć nowy projekt oparty na Nette? Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez instalację krok po kroku.


Jak dodać Nette do swojego projektu .[#toc-how-to-add-nette-to-your-project]
----------------------------------------------------------------------------

Nette oferuje kolekcję przydatnych i zaawansowanych pakietów (bibliotek) dla PHP. Aby włączyć je do swojego projektu, wykonaj następujące kroki:

1) **Skonfiguruj [Composer |best-practices:composer]:** To narzędzie jest niezbędne do łatwej instalacji, aktualizacji i zarządzania bibliotekami wymaganymi dla twojego projektu.

2) **Wybierz [pakiet |www:packages]:** Powiedzmy, że potrzebujesz nawigować po systemie plików, co [Finder |utils:finder] z pakietu `nette/utils` robi doskonale. Nazwę pakietu można znaleźć w prawej kolumnie jego dokumentacji.

3) **Zainstaluj pakiet:** Uruchom to polecenie w katalogu głównym projektu:

```shell
composer require nette/utils
```

Wolisz interfejs graficzny? Zapoznaj się z [przewodnikiem |https://www.jetbrains.com/help/phpstorm/using-the-composer-dependency-manager.html] dotyczącym instalacji pakietów w środowisku PhpStorm.


Jak rozpocząć nowy projekt z Nette .[#toc-how-to-start-a-new-project-with-nette]
--------------------------------------------------------------------------------

Jeśli chcesz stworzyć zupełnie nowy projekt na platformie Nette, zalecamy skorzystanie z gotowego szkieletu [Web Project |https://github.com/nette/web-project]:

1) **Set up [Composer |best-practices:composer].**.

2) **Otworzyć wiersz poleceń** i przejść do katalogu głównego serwera WWW, np. `/etc/var/www`, `C:/xampp/htdocs`, `/Library/WebServer/Documents`.

3) **Utwórz projekt** za pomocą tego polecenia:

```shell
composer create-project nette/web-project PROJECT_NAME
```

4) **Nie korzystasz z Composera?** Po prostu pobierz [Web Project w formacie ZIP |https://github.com/nette/web-project/archive/preloaded.zip] i rozpakuj go. Ale zaufaj nam, Composer jest tego wart!

5) **Ustawianie uprawnień:** W systemach macOS lub Linux należy ustawić [uprawnienia zapisu |nette:troubleshooting#Setting directory permissions] dla katalogów.

6) **Otwórz projekt w przeglądarce:** Wpisz adres URL `http://localhost/PROJECT_NAME/www/`. Zobaczysz stronę docelową szkieletu:

[* qs-welcome.webp .{url: http://localhost/PROJECT_NAME/www/} *]

Gratulacje! Twoja witryna jest teraz gotowa do rozwoju. Możesz usunąć szablon powitalny i rozpocząć tworzenie aplikacji.

Jedną z zalet Nette jest to, że projekt działa natychmiast, bez potrzeby konfiguracji. Jeśli jednak napotkasz jakiekolwiek problemy, rozważ zapoznanie się z [typowymi rozwiązaniami problemów |nette:troubleshooting#nette-is-not-working-white-page-is-displayed].

.[note]
Jeśli dopiero zaczynasz pracę z Nette, zalecamy kontynuowanie [samouczka Create Your First Application |quickstart:].


Narzędzia i rekomendacje .[#toc-tools-and-recommendations]
----------------------------------------------------------

Do wydajnej pracy z Nette zalecamy następujące narzędzia:

- [Wysokiej jakości IDE z wtyczkami dla Net |best-practices:editors-and-tools]te
- System kontroli wersji Git
- [Composer |best-practices:composer]


{{leftbar: www:@menu-common}}

Instalacja Nette

Czy chcesz wykorzystać zalety Nette w swoim istniejącym projekcie lub planujesz stworzyć nowy projekt oparty na Nette? Ten przewodnik przeprowadzi Cię przez instalację krok po kroku.

Jak dodać Nette do swojego projektu

Nette oferuje kolekcję przydatnych i zaawansowanych pakietów (bibliotek) dla PHP. Aby włączyć je do swojego projektu, wykonaj następujące kroki:

  1. Skonfiguruj Composer: To narzędzie jest niezbędne do łatwej instalacji, aktualizacji i zarządzania bibliotekami wymaganymi dla twojego projektu.
  2. Wybierz pakiet: Powiedzmy, że potrzebujesz nawigować po systemie plików, co Finder z pakietu nette/utils robi doskonale. Nazwę pakietu można znaleźć w prawej kolumnie jego dokumentacji.
  3. Zainstaluj pakiet: Uruchom to polecenie w katalogu głównym projektu:
composer require nette/utils

Wolisz interfejs graficzny? Zapoznaj się z przewodnikiem dotyczącym instalacji pakietów w środowisku PhpStorm.

Jak rozpocząć nowy projekt z Nette

Jeśli chcesz stworzyć zupełnie nowy projekt na platformie Nette, zalecamy skorzystanie z gotowego szkieletu Web Project:

  1. Set up Composer..
  2. Otworzyć wiersz poleceń i przejść do katalogu głównego serwera WWW, np. /etc/var/www, C:/xampp/htdocs, /Library/WebServer/Documents.
  3. Utwórz projekt za pomocą tego polecenia:
composer create-project nette/web-project PROJECT_NAME
  1. Nie korzystasz z Composera? Po prostu pobierz Web Project w formacie ZIP i rozpakuj go. Ale zaufaj nam, Composer jest tego wart!
  2. Ustawianie uprawnień: W systemach macOS lub Linux należy ustawić uprawnienia zapisu dla katalogów.
  3. Otwórz projekt w przeglądarce: Wpisz adres URL http://localhost/PROJECT_NAME/www/. Zobaczysz stronę docelową szkieletu:

Gratulacje! Twoja witryna jest teraz gotowa do rozwoju. Możesz usunąć szablon powitalny i rozpocząć tworzenie aplikacji.

Jedną z zalet Nette jest to, że projekt działa natychmiast, bez potrzeby konfiguracji. Jeśli jednak napotkasz jakiekolwiek problemy, rozważ zapoznanie się z typowymi rozwiązaniami problemów.

Jeśli dopiero zaczynasz pracę z Nette, zalecamy kontynuowanie samouczka Create Your First Application.

Narzędzia i rekomendacje

Do wydajnej pracy z Nette zalecamy następujące narzędzia: