Nette Documentation Preview

syntax
Konfigurace Nette
*****************

.[perex]
Přehled všech konfiguračních voleb v Nette Frameworku.

Součásti Nette nastavujeme pomocí konfiguračních souborů, které se obvykle zapisují ve [formátu NEON|neon:format]. Nejlépe se upravují v [editorech s jeho podporou|best-practices:editors-and-tools#ide-editor].
Pokud používate celý framework, konfigurace se [načte při zavádění aplikace|application:bootstrap#konfigurace-di-kontejneru], pokud ne, přečtěte si, [jak konfiguraci načíst|bootstrap:].

<pre>
"application .[prism-token prism-atrule]":[application:configuration#Application]: 	"Application .[prism-token prism-comment]"<br>
"constants .[prism-token prism-atrule]":[application:configuration#Konstanty]: 	"Definice PHP konstant .[prism-token prism-comment]"<br>
"database .[prism-token prism-atrule]":[database:configuration]: 		"Databáze .[prism-token prism-comment]"<br>
"decorator .[prism-token prism-atrule]":[dependency-injection:configuration#decorator]: 	"Dekorátor .[prism-token prism-comment]"<br>
"di .[prism-token prism-atrule]":[dependency-injection:configuration#DI]: 			"DI kontejner .[prism-token prism-comment]"<br>
"extensions .[prism-token prism-atrule]":[dependency-injection:configuration#Rozšíření]: 	"Instalace dalších DI rozšíření .[prism-token prism-comment]"<br>
"forms .[prism-token prism-atrule]":[forms:configuration]: 		"Formuláře .[prism-token prism-comment]"<br>
"http .[prism-token prism-atrule]":[http:configuration#HTTP hlavičky]: 			"HTTP hlavičky .[prism-token prism-comment]"<br>
"includes .[prism-token prism-atrule]":[dependency-injection:configuration#Vkládání souborů]: 		"Vkládání souborů .[prism-token prism-comment]"<br>
"latte .[prism-token prism-atrule]":[application:configuration#Šablony Latte]: 		"Šablony Latte .[prism-token prism-comment]"<br>
"mail .[prism-token prism-atrule]":[mail:#Konfigurace]: 			"Maily .[prism-token prism-comment]"<br>
"parameters .[prism-token prism-atrule]":[dependency-injection:configuration#parametry]: 	"Parametry .[prism-token prism-comment]"<br>
"php .[prism-token prism-atrule]":[application:configuration#Php]: 			"PHP konfigurace .[prism-token prism-comment]"<br>
"routing .[prism-token prism-atrule]":[application:configuration#Routování]: 		"Routování .[prism-token prism-comment]"<br>
"search .[prism-token prism-atrule]":[dependency-injection:configuration#Search]: 		"Automatická registrace služeb .[prism-token prism-comment]"<br>
"security .[prism-token prism-atrule]":[security:configuration]: 		"Přístupová oprávnění .[prism-token prism-comment]"<br>
"services .[prism-token prism-atrule]":[dependency-injection:services]: 		"Služby .[prism-token prism-comment]"<br>
"session .[prism-token prism-atrule]":[http:configuration#Session]: 		"Session .[prism-token prism-comment]"<br>
"tracy .[prism-token prism-atrule]":[tracy:configuring#Nette Framework]: 		"Tracy debugger .[prism-token prism-comment]"
</pre>

Chcete-li zapsat řetězec obsahující znak `%`, musíte jej escapovat zdvojením na `%%`. .[note]


{{leftbar: @menu-topics}}

Konfigurace Nette

Přehled všech konfiguračních voleb v Nette Frameworku.

Součásti Nette nastavujeme pomocí konfiguračních souborů, které se obvykle zapisují ve formátu NEON. Nejlépe se upravují v editorech s jeho podporou. Pokud používate celý framework, konfigurace se načte při zavádění aplikace, pokud ne, přečtěte si, jak konfiguraci načíst.

 application: 	Application
constants: Definice PHP konstant
database: Databáze
decorator: Dekorátor
di: DI kontejner
extensions: Instalace dalších DI rozšíření
forms: Formuláře
http: HTTP hlavičky
includes: Vkládání souborů
latte: Šablony Latte
mail: Maily
parameters: Parametry
php: PHP konfigurace
routing: Routování
search: Automatická registrace služeb
security: Přístupová oprávnění
services: Služby
session: Session
tracy: Tracy debugger

Chcete-li zapsat řetězec obsahující znak %, musíte jej escapovat zdvojením na %%.