Nette Documentation Preview

syntax
Bezpečnost především
********************


Kontextově sensitivní escapování
================================

Byť je [Cross Site Scripting (XSS) |doc:vulnerability-protection#cross-site-scripting-xss] jedním z nejtriviálnějších způsobů narušení webových stránek, jde o zranitelnost nejčastější. Přitom velmi závažnou, protože může vést k zcizení identity a podobně. Obranou je důsledné [escapování |doc:glossary#escapovani] vypisovaných dat, tj. převod znaků majících v daném kontextu speciální význam na jiné odpovídající sekvence.

Pokud kodér na escapování zapomene, vznikne v aplikaci bezpečnostní díra. Proto šablonovací systémy začínají přicházet s automatickým escapováním. Problém je ale v tom, že na webové stránce existují různé kontexty a v každém je potřeba ošetřit vypisované proměnné trošku jinak. Může tak vzniknou bezpečnostní díra i kvůli špatně zvolené escapovací funkci.

Latte je však dál. Disponuje unikátní technologií *Kontextově sensitivní escapování* (Context-Aware Escaping), která rozezná, ve které části dokumentu se značka nachází a podle toho zvolí správné escapování. Co to znamená?

Že v Latte není potřeba nic manuálně ošetřovat. **Vše se děje automaticky, správně a důsledně.** Nemusíte se bát bezpečnostních děr.

Podívejme se, jak to funguje. Vytvoříme si šablonu:

```html
<p onclick="alert({$movie})">{$movie}</p>

<script>var movie = {$movie};</script>
```

Pokud bude proměnná `$movie` obsahovat řetězec `'Amarcord & 8 1/2'`, vygeneruje se následující výstup. Všimněte si, že uvnitř HTML se použije jiné escapování, než uvnitř JavaScriptu a ještě jiné v atributu `onclick`:


```html
<p onclick="alert(&quot;Amarcord &amp; 8 1\/2&quot;)">Amarcord &amp; 8 1/2</p>

<script>var movie = "Amarcord & 8 1\/2";</script>
```

Díky kontextově sensitivnímu escapování je šablona jednoduchá a vaše aplikace přitom bude perfektně zabezpečená proti Cross Site Scripting. Dokonce je možné zcela nativně používat PHP proměnné uvnitř JavaScriptu!


Kontrola odkazů
===============

Latte automaticky kontroluje, zda proměnná použitá v atributech `src` nebo `href` obsahuje webovou URL (tj. protokol HTTP) a předchází vypsání odkazů, které mohou představovat bezpečnostní riziko.

```html
{var $link = 'javascript:attack()'}

<a href="{$link}">klikni</a>
```

Vypíše:

```html
<a href="">klikni</a>
```

Kontrola se dá vypnout pomocí filtru [noCheck|filters#noCheck].

Bezpečnost především

Kontextově sensitivní escapování

Byť je Cross Site Scripting (XSS) jedním z nejtriviálnějších způsobů narušení webových stránek, jde o zranitelnost nejčastější. Přitom velmi závažnou, protože může vést k zcizení identity a podobně. Obranou je důsledné escapování vypisovaných dat, tj. převod znaků majících v daném kontextu speciální význam na jiné odpovídající sekvence.

Pokud kodér na escapování zapomene, vznikne v aplikaci bezpečnostní díra. Proto šablonovací systémy začínají přicházet s automatickým escapováním. Problém je ale v tom, že na webové stránce existují různé kontexty a v každém je potřeba ošetřit vypisované proměnné trošku jinak. Může tak vzniknou bezpečnostní díra i kvůli špatně zvolené escapovací funkci.

Latte je však dál. Disponuje unikátní technologií Kontextově sensitivní escapování (Context-Aware Escaping), která rozezná, ve které části dokumentu se značka nachází a podle toho zvolí správné escapování. Co to znamená?

Že v Latte není potřeba nic manuálně ošetřovat. Vše se děje automaticky, správně a důsledně. Nemusíte se bát bezpečnostních děr.

Podívejme se, jak to funguje. Vytvoříme si šablonu:

<p onclick="alert({$movie})">{$movie}</p>

<script>var movie = {$movie};</script>

Pokud bude proměnná $movie obsahovat řetězec 'Amarcord & 8 1/2', vygeneruje se následující výstup. Všimněte si, že uvnitř HTML se použije jiné escapování, než uvnitř JavaScriptu a ještě jiné v atributu onclick:

<p onclick="alert(&quot;Amarcord &amp; 8 1\/2&quot;)">Amarcord &amp; 8 1/2</p>

<script>var movie = "Amarcord & 8 1\/2";</script>

Díky kontextově sensitivnímu escapování je šablona jednoduchá a vaše aplikace přitom bude perfektně zabezpečená proti Cross Site Scripting. Dokonce je možné zcela nativně používat PHP proměnné uvnitř JavaScriptu!

Kontrola odkazů

Latte automaticky kontroluje, zda proměnná použitá v atributech src nebo href obsahuje webovou URL (tj. protokol HTTP) a předchází vypsání odkazů, které mohou představovat bezpečnostní riziko.

{var $link = 'javascript:attack()'}

<a href="{$link}">klikni</a>

Vypíše:

<a href="">klikni</a>

Kontrola se dá vypnout pomocí filtru noCheck.