Nette Documentation Preview

syntax
Integrace a pluginy
*******************

Pište šablony v editoru nebo IDE, který má podporu pro Latte. Bude to mnohem příjemnější.

- NetBeans IDE má podporu vestavěnou
- PhpStorm: nainstalujte v `Settings > Plugins > Marketplace` plugin Latte
- VS Code: hledejte v markerplace "Nette Latte + Neon" plugin
- Sublime Text 3: v Package Control najděte a nainstalujte balíček `Nette` a zvolte Latte ve `View > Syntax`
- pro zvýrazňování kódu na webu použijte [Prism.js|https://prismjs.com/#supported-languages]
- ve starých editorech použijte pro soubory .latte zvýrazňování Smarty

Plugin pro PhpStorm je velmi pokročilý a umí výborně napovídat PHP kód. Aby fungoval optimálně, používejte [typované šablony|type-system].


Linter
------

Chyby v syntaxi v šablonách Latte můžete zkontrolovat pomocí konzolového příkazu `latte-lint`:

```shell
vendor/bin/latte-lint <cesta>
```

Integrace a pluginy

Pište šablony v editoru nebo IDE, který má podporu pro Latte. Bude to mnohem příjemnější.

  • NetBeans IDE má podporu vestavěnou
  • PhpStorm: nainstalujte v Settings > Plugins > Marketplace plugin Latte
  • VS Code: hledejte v markerplace „Nette Latte + Neon“ plugin
  • Sublime Text 3: v Package Control najděte a nainstalujte balíček Nette a zvolte Latte ve View > Syntax
  • pro zvýrazňování kódu na webu použijte Prism.js
  • ve starých editorech použijte pro soubory .latte zvýrazňování Smarty

Plugin pro PhpStorm je velmi pokročilý a umí výborně napovídat PHP kód. Aby fungoval optimálně, používejte typované šablony.

Linter

Chyby v syntaxi v šablonách Latte můžete zkontrolovat pomocí konzolového příkazu latte-lint:

vendor/bin/latte-lint <cesta>