Nette Documentation Preview

syntax
Jak psát SQL queries v Latte?
*****************************

.[perex]
Latte se může hodit i pro generování opravdu složitých SQL dotazů.

Pokud vytvoření SQL dotazu obsahuje řadu podmínek a proměnných, může být opravdu přehlednější ho napsat v Latte. Velmi jednoduchý příklad:

```latte
SELECT users.* FROM users
	LEFT JOIN users_groups ON users.user_id = users_groups.user_id
 	LEFT JOIN groups ON groups.group_id = users_groups.group_id
	{ifset $country} LEFT JOIN country ON country.country_id = users.country_id {/ifset}
WHERE groups.name = 'Admins' {ifset $country} AND country.name = {$country} {/ifset}
```

Pomocí `$latte->setContentType()` řekneme Latte, aby k obsahu přistupovalo jako k prostému textu (nikoliv jako k HTML) a dále
připravíme escapovací funkci, která bude řetězce escapovat přímo databázovým driverem:

```php
$db = new PDO(/* ... */);

$latte = new Latte\Engine;
$latte->setContentType(Latte\ContentType::Text);
$latte->addFilter('escape', fn($val) => match (true) {
	is_string($val) => $db->quote($val),
	is_int($val), is_float($val) => (string) $val,
	is_bool($val) => $val ? '1' : '0',
	is_null($val) => 'NULL',
	default => throw new Exception('Unsupported type'),
});
```

Použití by vypadalo takto:

```php
$sql = $latte->renderToString('query.sql.latte', ['country' => $country]);
$result = $db->query($sql);
```

*Uvedený příklad vyžaduje Latte v3.0.5 nebo vyšší.*

{{leftbar: /@left-menu}}

Jak psát SQL queries v Latte?

Latte se může hodit i pro generování opravdu složitých SQL dotazů.

Pokud vytvoření SQL dotazu obsahuje řadu podmínek a proměnných, může být opravdu přehlednější ho napsat v Latte. Velmi jednoduchý příklad:

SELECT users.* FROM users
	LEFT JOIN users_groups ON users.user_id = users_groups.user_id
 	LEFT JOIN groups ON groups.group_id = users_groups.group_id
	{ifset $country} LEFT JOIN country ON country.country_id = users.country_id {/ifset}
WHERE groups.name = 'Admins' {ifset $country} AND country.name = {$country} {/ifset}

Pomocí $latte->setContentType() řekneme Latte, aby k obsahu přistupovalo jako k prostému textu (nikoliv jako k HTML) a dále připravíme escapovací funkci, která bude řetězce escapovat přímo databázovým driverem:

$db = new PDO(/* ... */);

$latte = new Latte\Engine;
$latte->setContentType(Latte\ContentType::Text);
$latte->addFilter('escape', fn($val) => match (true) {
	is_string($val) => $db->quote($val),
	is_int($val), is_float($val) => (string) $val,
	is_bool($val) => $val ? '1' : '0',
	is_null($val) => 'NULL',
	default => throw new Exception('Unsupported type'),
});

Použití by vypadalo takto:

$sql = $latte->renderToString('query.sql.latte', ['country' => $country]);
$result = $db->query($sql);

Uvedený příklad vyžaduje Latte v3.0.5 nebo vyšší.