Nette Documentation Preview

syntax
Nette HTTP
**********

.[perex]
Paket `nette/http` vsebuje [zahteve |request] in [odzive |response] [HTTP |request], delo s [sejami |sessions] ter [razčlenjevanje in gradnjo URL-jev |urls].


Namestitev .[#toc-installation]
-------------------------------

Prenesite in namestite paket s [programom Composer |best-practices:composer]:

```shell
composer require nette/http
```

Nette HTTP

Paket nette/http vsebuje zahteve in odzive HTTP, delo s sejami ter razčlenjevanje in gradnjo URL-jev.

Namestitev

Prenesite in namestite paket s programom Composer:

composer require nette/http