Nette Documentation Preview

syntax
Nette HTTP
**********

.[perex]
Pakiet `nette/http` enkapsuluje [żądania |request] i [odpowiedzi |response] [HTTP |request], obsługę [sesji |sessions] oraz [parsowanie i składanie adresów URL |urls].


Instalacja .[#toc-installation]
-------------------------------

Pobierz i zainstaluj bibliotekę za pomocą [Composera |best-practices:composer]:

```shell
composer require nette/http
```

Nette HTTP

Pakiet nette/http enkapsuluje żądaniaodpowiedzi HTTP, obsługę sesji oraz parsowanie i składanie adresów URL.

Instalacja

Pobierz i zainstaluj bibliotekę za pomocą Composera:

composer require nette/http