Nette Documentation Preview

syntax
Generování náhodných řetězců
****************************

.[perex]
[api:Nette\Utils\Random] je statická třída pro generování kryptograficky bezpečných pseudonáhodných řetězců.

→ [Instalace a požadavky |@home#Instalace]


generate(int $length=10, string $charlist=`'0-9a-z'`): string .[method]
-----------------------------------------------------------------------

Vygeneruje náhodný řetězec o dané délce ze znaků specifikovaných parametrem `$charlist`. Lze používat i intervaly zapsané jako třeba `0-9`.

```php
use Nette\Utils\Random;

Random::generate(10);       // '6zq3a1nl8n'
Random::generate(5, 'A-Z'); // 'HLKUR'
```

{{composer: nette/utils}}

Generování náhodných řetězců

Nette\Utils\Random je statická třída pro generování kryptograficky bezpečných pseudonáhodných řetězců.

Instalace a požadavky

generate(int $length=10, string $charlist=`'0-9a-z'`)string

Vygeneruje náhodný řetězec o dané délce ze znaků specifikovaných parametrem $charlist. Lze používat i intervaly zapsané jako třeba 0-9.

use Nette\Utils\Random;

Random::generate(10);       // '6zq3a1nl8n'
Random::generate(5, 'A-Z'); // 'HLKUR'