Nette Documentation Preview

syntax
Práce s floaty
**************

.[perex]{data-version:3.2}
[api:Nette\Utils\Floats] je statická třída s užitečnými funkcemi pro porovnávání desetinných čísel.

→ [Instalace a požadavky |@home#Instalace]

Všechny příklady předpokládají vytvořený alias:

```php
use Nette\Utils\Floats;
```


Motivace
========

Říkáte si, proč vlastně třída na porovnávání floatů? Vždyť můžu použít operátory `<`, `>`, `===` a mám vystaráno.
Není to tak úplně pravda. Co myslíte, že vypíše tento kód?

```php
$a = 0.1 + 0.2;
$b = 0.3;
echo $a === $b ? 'same' : 'not same';
```

Pokud kód spustíte, někteří z vás budou určitě překvapení, že program vypsal `not same`.

Při matematických operacích s desetinnými čísly dochází k chybám vlivem převodu mezi desítkovou a binární soustavou. Třeba `0.1 + 0.2` vychází `0.300000000000000044…`. Proto při porovnávání musíme tolerovat drobný rozdíl od určitého desetinného místa.

A to právě dělá třída `Floats`. Následující porovnání už bude fungovat podle očekávání:

```php
echo Floats::areEqual($a, $b) ? 'same' : 'not same'; // same
```

Při pokusu porovnávat `NAN` vyhodí výjimku `\LogicException`.


Porovnávání floatů
==================


areEqual(float $a, float $b): bool .[method]
--------------------------------------------

Vrátí `true` pokud `$a` = `$b`.

```php
Floats::areEqual(10, 10.0); // true
```


isLessThan(float $a, float $b): bool .[method]
----------------------------------------------

Vrátí `true` pokud platí `$a` < `$b`.

```php
Floats::isLessThan(9.5, 10.2); // true
Floats::isLessThan(INF, 10.2); // false
```


isLessThanOrEqualTo(float $a, float $b): bool .[method]
-------------------------------------------------------

Vrátí `true` pokud platí `$a` <= `$b`.

```php
Floats::isLessThanOrEqualTo(9.5, 10.2);  // true
Floats::isLessThanOrEqualTo(10.25, 10.25); // true
```


isGreaterThan(float $a, float $b): bool .[method]
-------------------------------------------------

Vrátí `true` pokud platí `$a` > `$b`.

```php
Floats::isGreaterThan(9.5, -10.2); // true
Floats::isGreaterThan(9.5, 10.2); // false
```


isGreaterThanOrEqualTo(float $a, float $b): bool .[method]
----------------------------------------------------------

Vrátí `true` pokud platí `$a` >= `$b`.

```php
Floats::isGreaterThanOrEqualTo(9.5, 10.2); // false
Floats::isGreaterThanOrEqualTo(10.2, 10.2); // true
```


compare(float $a, float $b): int .[method]
------------------------------------------

Pokud jsou `$a` < `$b`, vrací `-1`, pokud se rovnají vrací `0` a pokud je `$a` > `$b` vrací `1`.

Lze použít například s funkcí `usort`.

```php
$arr = [1, 5, 2, -3.5];
usort($arr, [Float::class, 'compare']);
// $arr je nyní [-3.5, 1, 2, 5]
```


Pomocné funkce
==============


isZero(float $value): bool .[method]
------------------------------------

Vrátí `true`, pokud je hodnota rovna nule.

```php
Floats::isZero(0.0); // true
Floats::isZero(0);  // true
```


isInteger(float $value): bool .[method]
---------------------------------------

Vrátí `true`, pokud je hodnota celé číslo.

```php
Floats::isInteger(0);  // true
Floats::isInteger(0.0); // true
Floats::isInteger(-5.0); // true

Floats::isInteger(-5.1); // false
Floats::isInteger(INF); // false
Floats::isInteger(NAN); // false
```


{{composer: nette/utils}}

Práce s floaty

Nette\Utils\Floats je statická třída s užitečnými funkcemi pro porovnávání desetinných čísel.

Instalace a požadavky

Všechny příklady předpokládají vytvořený alias:

use Nette\Utils\Floats;

Motivace

Říkáte si, proč vlastně třída na porovnávání floatů? Vždyť můžu použít operátory <, >, === a mám vystaráno. Není to tak úplně pravda. Co myslíte, že vypíše tento kód?

$a = 0.1 + 0.2;
$b = 0.3;
echo $a === $b ? 'same' : 'not same';

Pokud kód spustíte, někteří z vás budou určitě překvapení, že program vypsal not same.

Při matematických operacích s desetinnými čísly dochází k chybám vlivem převodu mezi desítkovou a binární soustavou. Třeba 0.1 + 0.2 vychází 0.300000000000000044…. Proto při porovnávání musíme tolerovat drobný rozdíl od určitého desetinného místa.

A to právě dělá třída Floats. Následující porovnání už bude fungovat podle očekávání:

echo Floats::areEqual($a, $b) ? 'same' : 'not same'; // same

Při pokusu porovnávat NAN vyhodí výjimku \LogicException.

Porovnávání floatů

areEqual(float $a, float $b)bool

Vrátí true pokud $a = $b.

Floats::areEqual(10, 10.0); // true

isLessThan(float $a, float $b)bool

Vrátí true pokud platí $a < $b.

Floats::isLessThan(9.5, 10.2); // true
Floats::isLessThan(INF, 10.2); // false

isLessThanOrEqualTo(float $a, float $b)bool

Vrátí true pokud platí $a <= $b.

Floats::isLessThanOrEqualTo(9.5, 10.2);  // true
Floats::isLessThanOrEqualTo(10.25, 10.25); // true

isGreaterThan(float $a, float $b)bool

Vrátí true pokud platí $a > $b.

Floats::isGreaterThan(9.5, -10.2); // true
Floats::isGreaterThan(9.5, 10.2); // false

isGreaterThanOrEqualTo(float $a, float $b)bool

Vrátí true pokud platí $a >= $b.

Floats::isGreaterThanOrEqualTo(9.5, 10.2); // false
Floats::isGreaterThanOrEqualTo(10.2, 10.2); // true

compare(float $a, float $b)int

Pokud jsou $a < $b, vrací -1, pokud se rovnají vrací 0 a pokud je $a > $b vrací 1.

Lze použít například s funkcí usort.

$arr = [1, 5, 2, -3.5];
usort($arr, [Float::class, 'compare']);
// $arr je nyní [-3.5, 1, 2, 5]

Pomocné funkce

isZero(float $value): bool

Vrátí true, pokud je hodnota rovna nule.

Floats::isZero(0.0); // true
Floats::isZero(0);  // true

isInteger(float $value): bool

Vrátí true, pokud je hodnota celé číslo.

Floats::isInteger(0);  // true
Floats::isInteger(0.0); // true
Floats::isInteger(-5.0); // true

Floats::isInteger(-5.1); // false
Floats::isInteger(INF); // false
Floats::isInteger(NAN); // false