Nette Documentation Preview

syntax
Composer: tipy pro použití
**************************

<div class=perex>

Composer je nástroj pro správu závislostí v PHP. Umožní nám vyjmenovat knihovny, na kterých náš projekt závisí, a bude je za nás instalovat a aktualizovat. Ukážeme si:

- jak Composer nainstalovat
- jeho použití v novém či stávajícím projektu

</div>


Instalace
=========

Composer je spustitelný `.phar` soubor, který si stáhnete a nainstalujete následujícím způsobem:


Windows
-------

Použijte oficiální instalátor [Composer-Setup.exe |https://getcomposer.org/Composer-Setup.exe].


Linux, macOS
------------

Stačí 4 příkazy, které si zkopírujte z [této stránky |https://getcomposer.org/download/].

Dále vložením do složky, která je v systémovém `PATH`, se stane Composer přístupný globálně:

```shell
$ mv ./composer.phar ~/bin/composer # nebo /usr/local/bin/composer
```


Použití v projektu
==================

Abychom mohli ve svém projektu začít používat Composer, potřebujete pouze soubor `composer.json`. Ten popisuje závislosti našeho projektu a může také obsahovat další metadata. Základní `composer.json` tedy může vypadat takto:

```js
{
	"require": {
		"nette/database": "^3.0"
	}
}
```

Říkáme zde, že naše aplikace (nebo knihovna) vyžaduje balíček `nette/database` (název balíčku se skládá z názvu organizace a názvu projektu) a chce verzi, která odpovídá podmínce `^3.0` (tj. nejnovější verzi 3).

Máme tedy v kořenu projektu soubor `composer.json` a spustíme instalaci:

```shell
composer update
```

Composer stáhne Nette Database do složky `vendor/`. Dále vytvoří soubor `composer.lock`, který obsahuje informace o tom, které verze knihoven přesně nainstaloval.

Composer vygeneruje soubor `vendor/autoload.php`, který můžeme jednoduše zainkludovat a začít používat knihovny bez jakékoli další práce:

```php
require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

$db = new Nette\Database\Connection('sqlite::memory:');
```


Aktualizace na nejnovější verze
===============================

Aktualizaci použiváných knihoven na nejnovější verze podle podmínek definovaných v `composer.json` má na starosti příkaz `composer update`. Např. u závislosti `"nette/database": "^3.0"` nainstaluje nejnovější verzi 3.x.x, ale nikoliv už verzi 4.

Pro aktualizaci podmínek v souboru `composer.json` například na `"nette/database": "^4.1"`, aby bylo možné nainstalovat nejnovější verzi, použijte příkaz `composer require nette/database`.

Pro aktualizaci všech používaných balíčků Nette by bylo nutné je všechny v příkazové řádce vyjmenovat, např.:

```shell
composer require nette/application nette/forms latte/latte tracy/tracy ...
```

Což je nepraktické. Použijte proto jednoduchý skript "Composer Frontline":https://gist.github.com/dg/734bebf55cf28ad6a5de1156d3099bff, který to udělá za vás:

```shell
php composer-frontline.php
```


Vytvoření nového projektu
=========================

Nový projekt na Nette vytvoříte pomocí jediného příkazu:

```shell
composer create-project nette/web-project nazev-projektu
```

Jako `nazev-projektu` vložte název adresáře pro svůj projekt a potvrďte. Composer stáhne repozitář `nette/web-project` z GitHubu, který už obsahuje soubor `composer.json`, a hned potom Nette Framework. Mělo by již stačit pouze [nastavit oprávnění |/troubleshooting#nastaveni-prav-adresaru] na zápis do složek `temp/` a `log/` a projekt by měl ožít.


Verze PHP
=========

Composer vždy instaluje ty verze balíčků, které jsou kompatibilní s verzí PHP, kterou právě používáte. Což ovšem nemusí být stejná verze, jako používá váš hosting. Proto je užitečné si do souboru `composer.json` přidat informaci o verzi PHP na hostingu a poté se budou instalovat pouze verze balíčků s hostingem kompatibilní:

```js
{
	"require": {
		...
	},
	"config": {
		"platform": {
			"php": "7.2"  # verze PHP na hostingu
		}
	}
}
```


Packagist.org - centrální repozitář
===================================

[Packagist |https://packagist.org] je hlavní repozitář, ve kterém se Composer snaží vyhledávat balíčky, pokud mu neřekneme jinak. Můžeme zde publikovat i vlastní balíčky.


Co když nechceme používat centrální repozitář?
----------------------------------------------

Pokud máme vnitrofiremní aplikace, které zkrátka nemůžeme hostovat veřejně, tak si pro ně vytvoříme firemní repozitář.

Více na téma repozitářů [v oficiální dokumentaci |https://getcomposer.org/doc/05-repositories.md#repositories].


Autoloading
===========

Zásadní vlastností Composeru je, že poskytuje autoloading pro všechny jím nainstalované třídy, který nastartujete includováním souboru `vendor/autoload.php`.

Nicméně je možné používat Composer i pro načítání dalších tříd i mimo složku `vendor`. První možností je nechat Composer prohledat definované složky a podsložky, najít všechny třídy a zahrnout je do autoloaderu. Toho docílíte nastavením `autoload > classmap` v `composer.json`:

```js
{
	"autoload": {
		"classmap": [
			"src/",   # zahrne složku src/ a její podsložky
		]
	}
}
```

Následně je potřeba při každé změně spustit příkaz `composer dumpautoload` a nechat autoloadovací tabulky přegenerovat. To je nesmírně nepohodlné a daleko lepší je tento úkol svěřit [RobotLoaderu|/robot-loader], který stejnou činnost provádí automaticky na pozadí a mnohem rychleji.

Druhou možností je dodržovat [PSR-4|https://www.php-fig.org/psr/psr-4/]. Zjednodušeně řečeno jde o systém, kdy jmenné prostory a názvy tříd odpovídají adresářové struktuře a názvům souborů, tedy např. `App\Router\RouterFactory` bude v souboru `/path/to/App/Router/RouterFactory.php`. Příklad konfigurace:

```js
{
	"autoload": {
		"psr-4": {
			"App\\": "app/"  # jmenný prostor App\ je v adresáři app/
		}
	}
}
```

Jak přesně chování nakonfigurovat se dozvíte v [dokumentaci Composeru|https://getcomposer.org/doc/04-schema.md#psr-4].


Volání příkazů
==============

Přes Composer lze volat vlastní předpřipravené příkazy a skripty, jako by šlo o nativní příkazy Composeru. U skriptů, které se nacházejí ve složce `vendor/bin`, není potřeba tuto složku uvádět.

Jako příklad si definujeme v souboru `composer.json` skript, který pomocí [Nette Testeru|tester:] spustí testy:

```js
{
	"scripts": {
		"tester": "tester tests -s"
	}
}
```

Testy pak spustíme pomocí `composer tester`. Příkaz můžeme zavolat i v případě, že nejsme v kořenové složce projektu, ale v některém podadresáři.


Pošlete dík
===========

Ukážeme vám trik, kterým potěšíte autory open source. Jednoduchým způsobem dáte na GitHubu hvězdičku knihovnám, které váš projekt používá. Stačí nainstalovat knihovnu `symfony/thanks`:

```shell
composer global require symfony/thanks
```

A poté spustit:

```shell
composer thanks
```

Zkuste si to!


Konfigurace
===========

Composer je úzce propojený s verzovacím nástrojem [Git |https://git-scm.com]. Pokud jej nemáte nainstalovaný, je třeba Composeru říct, aby jej nepoužíval:

```shell
composer -g config preferred-install dist
```

{{sitename: Best Practices}}

Composer: tipy pro použití

Composer je nástroj pro správu závislostí v PHP. Umožní nám vyjmenovat knihovny, na kterých náš projekt závisí, a bude je za nás instalovat a aktualizovat. Ukážeme si:

 • jak Composer nainstalovat
 • jeho použití v novém či stávajícím projektu

Instalace

Composer je spustitelný .phar soubor, který si stáhnete a nainstalujete následujícím způsobem:

Windows

Použijte oficiální instalátor Composer-Setup.exe.

Linux, macOS

Stačí 4 příkazy, které si zkopírujte z této stránky.

Dále vložením do složky, která je v systémovém PATH, se stane Composer přístupný globálně:

$ mv ./composer.phar ~/bin/composer # nebo /usr/local/bin/composer

Použití v projektu

Abychom mohli ve svém projektu začít používat Composer, potřebujete pouze soubor composer.json. Ten popisuje závislosti našeho projektu a může také obsahovat další metadata. Základní composer.json tedy může vypadat takto:

{
	"require": {
		"nette/database": "^3.0"
	}
}

Říkáme zde, že naše aplikace (nebo knihovna) vyžaduje balíček nette/database (název balíčku se skládá z názvu organizace a názvu projektu) a chce verzi, která odpovídá podmínce ^3.0 (tj. nejnovější verzi 3).

Máme tedy v kořenu projektu soubor composer.json a spustíme instalaci:

composer update

Composer stáhne Nette Database do složky vendor/. Dále vytvoří soubor composer.lock, který obsahuje informace o tom, které verze knihoven přesně nainstaloval.

Composer vygeneruje soubor vendor/autoload.php, který můžeme jednoduše zainkludovat a začít používat knihovny bez jakékoli další práce:

require __DIR__ . '/vendor/autoload.php';

$db = new Nette\Database\Connection('sqlite::memory:');

Aktualizace na nejnovější verze

Aktualizaci použiváných knihoven na nejnovější verze podle podmínek definovaných v composer.json má na starosti příkaz composer update. Např. u závislosti "nette/database": "^3.0" nainstaluje nejnovější verzi 3.x.x, ale nikoliv už verzi 4.

Pro aktualizaci podmínek v souboru composer.json například na "nette/database": "^4.1", aby bylo možné nainstalovat nejnovější verzi, použijte příkaz composer require nette/database.

Pro aktualizaci všech používaných balíčků Nette by bylo nutné je všechny v příkazové řádce vyjmenovat, např.:

composer require nette/application nette/forms latte/latte tracy/tracy ...

Což je nepraktické. Použijte proto jednoduchý skript Composer Frontline, který to udělá za vás:

php composer-frontline.php

Vytvoření nového projektu

Nový projekt na Nette vytvoříte pomocí jediného příkazu:

composer create-project nette/web-project nazev-projektu

Jako nazev-projektu vložte název adresáře pro svůj projekt a potvrďte. Composer stáhne repozitář nette/web-project z GitHubu, který už obsahuje soubor composer.json, a hned potom Nette Framework. Mělo by již stačit pouze nastavit oprávnění na zápis do složek temp/ a log/ a projekt by měl ožít.

Verze PHP

Composer vždy instaluje ty verze balíčků, které jsou kompatibilní s verzí PHP, kterou právě používáte. Což ovšem nemusí být stejná verze, jako používá váš hosting. Proto je užitečné si do souboru composer.json přidat informaci o verzi PHP na hostingu a poté se budou instalovat pouze verze balíčků s hostingem kompatibilní:

{
	"require": {
		...
	},
	"config": {
		"platform": {
			"php": "7.2"  # verze PHP na hostingu
		}
	}
}

Packagist.org – centrální repozitář

Packagist je hlavní repozitář, ve kterém se Composer snaží vyhledávat balíčky, pokud mu neřekneme jinak. Můžeme zde publikovat i vlastní balíčky.

Co když nechceme používat centrální repozitář?

Pokud máme vnitrofiremní aplikace, které zkrátka nemůžeme hostovat veřejně, tak si pro ně vytvoříme firemní repozitář.

Více na téma repozitářů v oficiální dokumentaci.

Autoloading

Zásadní vlastností Composeru je, že poskytuje autoloading pro všechny jím nainstalované třídy, který nastartujete includováním souboru vendor/autoload.php.

Nicméně je možné používat Composer i pro načítání dalších tříd i mimo složku vendor. První možností je nechat Composer prohledat definované složky a podsložky, najít všechny třídy a zahrnout je do autoloaderu. Toho docílíte nastavením autoload > classmap v composer.json:

{
	"autoload": {
		"classmap": [
			"src/",   # zahrne složku src/ a její podsložky
		]
	}
}

Následně je potřeba při každé změně spustit příkaz composer dumpautoload a nechat autoloadovací tabulky přegenerovat. To je nesmírně nepohodlné a daleko lepší je tento úkol svěřit RobotLoaderu, který stejnou činnost provádí automaticky na pozadí a mnohem rychleji.

Druhou možností je dodržovat PSR-4. Zjednodušeně řečeno jde o systém, kdy jmenné prostory a názvy tříd odpovídají adresářové struktuře a názvům souborů, tedy např. App\Router\RouterFactory bude v souboru /path/to/App/Router/RouterFactory.php. Příklad konfigurace:

{
	"autoload": {
		"psr-4": {
			"App\\": "app/"  # jmenný prostor App\ je v adresáři app/
		}
	}
}

Jak přesně chování nakonfigurovat se dozvíte v dokumentaci Composeru.

Volání příkazů

Přes Composer lze volat vlastní předpřipravené příkazy a skripty, jako by šlo o nativní příkazy Composeru. U skriptů, které se nacházejí ve složce vendor/bin, není potřeba tuto složku uvádět.

Jako příklad si definujeme v souboru composer.json skript, který pomocí Nette Testeru spustí testy:

{
	"scripts": {
		"tester": "tester tests -s"
	}
}

Testy pak spustíme pomocí composer tester. Příkaz můžeme zavolat i v případě, že nejsme v kořenové složce projektu, ale v některém podadresáři.

Pošlete dík

Ukážeme vám trik, kterým potěšíte autory open source. Jednoduchým způsobem dáte na GitHubu hvězdičku knihovnám, které váš projekt používá. Stačí nainstalovat knihovnu symfony/thanks:

composer global require symfony/thanks

A poté spustit:

composer thanks

Zkuste si to!

Konfigurace

Composer je úzce propojený s verzovacím nástrojem Git. Pokud jej nemáte nainstalovaný, je třeba Composeru říct, aby jej nepoužíval:

composer -g config preferred-install dist