Nette Documentation Preview

syntax
Skladnja Wiki
*************

Wiki uporablja [sintakso |https://texy.info/en/syntax] Markdown in [Texy |https://texy.info/en/syntax] z več izboljšavami.


Povezave .[#toc-links]
======================

Pri notranjih sklicih se uporablja zapis v oglatih oklepajih `[link]` se uporablja. Ta je bodisi v obliki z navpično črto `[link text |link target]`ali v skrajšani obliki `[link text]` če je cilj enak besedilu (po pretvorbi v male črke in pomišljaje):

- `[Page name]` -> `<a href="/en/page-name">Page name</a>`
- `[link text |Page name]` -> `<a href="/en/page-name">link text</a>`

Lahko se povežemo z drugim jezikom ali drugim razdelkom. Razdelek je knjižnica Nette (npr. `forms`, `latte` itd.) ali posebni razdelki, kot so `best-practices`, `quickstart` itd:

- `[cs:Page name]` -> `<a href="/en/page-name">Page name</a>` (isti razdelek, drug jezik)
- `[tracy:Page name]` -> `<a href="//tracy.nette.org/en/page-name">Page name</a>` (drugo poglavje, isti jezik)
- `[tracy:cs:Page name]` -> `<a href="//tracy.nette.org/en/page-name">Page name</a>` (druga sekcija in jezik)

Z `#` lahko ciljate tudi na določen naslov na strani.

- `[#Heading]` -> `<a href="#toc-heading">Heading</a>` (naslov na trenutni strani)
- `[Page name#Heading]` -> `<a href="/en/page-name#toc-heading">Page name</a>`

Povezava na domačo stran oddelka: (`@home` je poseben izraz za domačo stran sekcije)

- `[link text |@home]` -> `<a href="/en/">link text</a>`
- `[link text |tracy:]` -> `<a href="//tracy.nette.org/en/">link text</a>`


Povezave do dokumentacije API .[#toc-links-to-api-documentation]
----------------------------------------------------------------

Vedno uporabljajte naslednje zapise:

- `[api:Nette\SmartObject]` -> [api:Nette\SmartObject]
- `[api:Nette\Forms\Form::setTranslator()]` -> [api:Nette\Forms\Form::setTranslator()]
- `[api:Nette\Forms\Form::$onSubmit]` -> [api:Nette\Forms\Form::$onSubmit]
- `[api:Nette\Forms\Form::Required]` -> [api:Nette\Forms\Form::Required]

Popolnoma kvalificirana imena uporabite samo v prvi omembi. Za druge povezave uporabite poenostavljeno ime:

- `[Form::setTranslator() |api:Nette\Forms\Form::setTranslator()]` -> [Form::setTranslator( |api:Nette\Forms\Form::setTranslator()])


Povezave do dokumentacije PHP .[#toc-links-to-php-documentation]
----------------------------------------------------------------

- `[php:substr]` -> [php:substr]


Izvorna koda .[#toc-source-code]
================================

Blok kode se začne z <code>&#96;&#96;&#96;lang</code> in konča z <code>&#96;&#96;&#96;</code> Podprti jeziki so `php`, `latte`, `neon`, `html`, `css`, `js` in `sql`. Za alinejo vedno uporabljajte tabulatorje.

```
 ```php
	public function renderPage($id)
	{
	}
 ```
```

Ime datoteke lahko določite tudi kot <code>&#96;&#96;&#96;php .{file: ArrayTest.php}</code> in blok kode bo prikazan na ta način:

```php .{file: ArrayTest.php}
public function renderPage($id)
{
}
```


Naslovi .[#toc-headings]
========================

Zgornji naslov (ime strani) podčrtajte z zvezdicami (`*`). For normal headings use equal signs (`=`) and then hyphens (`-`).

```
MVC Applications & Presenters
*****************************
...


Link Creation
=============
...


Links in Templates
------------------
...
```


Okviri in slogi .[#toc-boxes-and-styles]
========================================

Vodilni odstavek, označen z razredom `.[perex]` .[perex]

Opombe, označene z razredom `.[note]` .[note]

Nasvet, označen z razredom `.[tip]` .[tip]

Opozorilo označeno z razredom `.[caution]` .[caution]

Močno opozorilo, označeno z razredom `.[warning]` .[warning]

Številka različice `.{data-version:2.4.10}` .{data-version:2.4.10}

Razredi morajo biti zapisani pred povezano vrstico:

```
.[note]
This is a note.
```

Upoštevajte, da se polja, kot so `.[tip]` pritegnejo pozornost, zato jih je treba uporabljati za poudarjanje in ne za manj pomembne informacije.


Kazalo vsebine .[#toc-table-of-contents]
========================================

Kazalo vsebine (povezave v stranski vrstici) se samodejno ustvari, če je stran daljša od 4 000 bajtov. To privzeto obnašanje lahko spremenite z ukazom `{{toc}}` [meta značko |#meta-tags]. Besedilo za TOC se privzeto prevzame iz naslova, vendar je mogoče uporabiti drugačno besedilo z `.{toc}` spremenljivko. To je še posebej uporabno za daljše naslove.

```


Long and Intelligent Heading .{toc: A Different Text for TOC}
=============================================================
```


Meta oznake .[#toc-meta-tags]
=============================

- določanje naslova svoje strani (v `<title>` in drobtinicah) `{{title: Another name}}`
- preusmerjanje `{{redirect: pla:cs}}` - glej [povezave |#links]
- uveljavljanje `{{toc}}` ali onemogočanje `{{toc: no}}` preglednica vsebine

{{priority: -1}}

Skladnja Wiki

Wiki uporablja sintakso Markdown in Texy z več izboljšavami.

Pri notranjih sklicih se uporablja zapis v oglatih oklepajih [link] se uporablja. Ta je bodisi v obliki z navpično črto [link text |link target]ali v skrajšani obliki [link text] če je cilj enak besedilu (po pretvorbi v male črke in pomišljaje):

 • [Page name]<a href="/en/page-name">Page name</a>
 • [link text |Page name]<a href="/en/page-name">link text</a>

Lahko se povežemo z drugim jezikom ali drugim razdelkom. Razdelek je knjižnica Nette (npr. forms, latte itd.) ali posebni razdelki, kot so best-practices, quickstart itd:

 • [cs:Page name]<a href="/en/page-name">Page name</a> (isti razdelek, drug jezik)
 • [tracy:Page name]<a href="//tracy.nette.org/en/page-name">Page name</a> (drugo poglavje, isti jezik)
 • [tracy:cs:Page name]<a href="//tracy.nette.org/en/page-name">Page name</a> (druga sekcija in jezik)

Z # lahko ciljate tudi na določen naslov na strani.

 • [#Heading]<a href="#toc-heading">Heading</a> (naslov na trenutni strani)
 • [Page name#Heading]<a href="/en/page-name#toc-heading">Page name</a>

Povezava na domačo stran oddelka: (@home je poseben izraz za domačo stran sekcije)

 • [link text |@home]<a href="/en/">link text</a>
 • [link text |tracy:]<a href="//tracy.nette.org/en/">link text</a>

Vedno uporabljajte naslednje zapise:

Popolnoma kvalificirana imena uporabite samo v prvi omembi. Za druge povezave uporabite poenostavljeno ime:

Izvorna koda

Blok kode se začne z ```lang in konča z ``` Podprti jeziki so php, latte, neon, html, css, js in sql. Za alinejo vedno uporabljajte tabulatorje.

 ```php
	public function renderPage($id)
	{
	}
 ```

Ime datoteke lahko določite tudi kot ```php .{file: ArrayTest.php} in blok kode bo prikazan na ta način:

public function renderPage($id)
{
}

Naslovi

Zgornji naslov (ime strani) podčrtajte z zvezdicami (*). For normal headings use equal signs (=) and then hyphens (-).

MVC Applications & Presenters
*****************************
...


Link Creation
=============
...


Links in Templates
------------------
...

Okviri in slogi

Vodilni odstavek, označen z razredom .[perex]

Opombe, označene z razredom .[note]

Nasvet, označen z razredom .[tip]

Opozorilo označeno z razredom .[caution]

Močno opozorilo, označeno z razredom .[warning]

Številka različice .{data-version:2.4.10}

Razredi morajo biti zapisani pred povezano vrstico:

.[note]
This is a note.

Upoštevajte, da se polja, kot so .[tip] pritegnejo pozornost, zato jih je treba uporabljati za poudarjanje in ne za manj pomembne informacije.

Kazalo vsebine

Kazalo vsebine (povezave v stranski vrstici) se samodejno ustvari, če je stran daljša od 4 000 bajtov. To privzeto obnašanje lahko spremenite z ukazom {{toc}} meta značko. Besedilo za TOC se privzeto prevzame iz naslova, vendar je mogoče uporabiti drugačno besedilo z .{toc} spremenljivko. To je še posebej uporabno za daljše naslove.Long and Intelligent Heading .{toc: A Different Text for TOC}
=============================================================

Meta oznake

 • določanje naslova svoje strani (v <title> in drobtinicah) {{title: Another name}}
 • preusmerjanje {{redirect: pla:cs}} – glej povezave
 • uveljavljanje {{toc}} ali onemogočanje {{toc: no}} preglednica vsebine