Nette Documentation Preview

syntax
Instrukcje i procedury
**********************

.[perex]
Tutoriale, rozwiązania typowych problemów i *najlepsze praktyki* dla Nette.


<div class=documentation>
<div>


Aplikacje Nette
---------------
- [Metody i atrybuty wst rzykiwania|inject-method-attribute]
- [Komponowanie prezenterów z cech |presenter-traits]
- [Przekazywanie ustawień do prezenterów |passing-settings-to-presenters]
- [Jak wrócić do wcześniejszej strony |restore-request]
- [Paginowanie wyników bazy danych |pagination]
- [Dynamiczne fragmenty |dynamic-snippets]
- [Jak używać atrybutu #Requires |attribute-requires]
- [Jak prawidłowo używać linków POST |post-links]

</div>
<div>


Formularze
----------
- [Ponowne wykorzystanie formularzy |form-reuse]
- [Formularz do tworzenia i edycji rekordu |creating-editing-form]
- [Stwórzmy formularz kontaktowy |lets-create-contact-form]
- [Zależne pola wyboru |https://blog.nette.org/pl/zalezne-selectboxy-elegancko-w-nette-i-czysty-js]

</div>
<div>


Wspólne
-------
- [Jak załadować plik konfiguracyjny |bootstrap:]
- [Jak pisać mikrowitryny |microsites]
- [Dlaczego Nette używa notacji stałej PascalCase? |https://blog.nette.org/pl/aby-mniej-krzyczec-w-kodzie]
- [Dlaczego Nette nie używa przyrostka Interface? |https://blog.nette.org/pl/przedrostki-i-przyrostki-nie-sa-czescia-nazw-interfejsow]
- [Kompozytor: wskazówki dotyczące użytkowania |composer]
- [Porady dotyczące edytorów i narzędzi |editors-and-tools]
- [Wprowadzenie do programowania obiektowego |nette:introduction-to-object-oriented-programming]

</div>
<div>


Roztwór próbki
--------------
- [Przykłady Nette |https://github.com/nette-examples]
- [Doktryna i Nette |https://contributte.org/nettrine/]
- [Przykłady kont rybucji|https://contributte.org/examples.html]
- [Strona internetowa Doctrine ORM |https://github.com/MinecordNetwork/Website]
- [Szybki start |quickstart:]

</div>
<div>


Wideo
-----
Setki filmów z Ostatnich Sobót i Nette można znaleźć pod jednym na  kanale "Nette Framework YouTube Channel":https://www.youtube.com/user/NetteFramework.

</div>
</div>

{{sitename: Najlepsze praktyki}}
{{leftbar: www:@menu-common}}