Nette Documentation Preview

syntax
Nette Application
*****************

.[perex]
Pakiet `nette/application` stanowi podstawę do tworzenia interaktywnych aplikacji internetowych.

- [Jak działają aplikacje? |how-it-works]
- [Bootstrap |Bootstrap]
- [Prezenterzy |presenters]
- [Szablony |templates]
- [Moduły |modules]
- [Trasowanie |routing]
- [Tworzenie linków URL |creating-links]
- [Elementy interaktywne |components]
- [AJAX i snippety |ajax]
- [Mnożnik |multiplier]
- [Konfiguracja |configuration]


Instalacja
----------

Pobierz i zainstaluj bibliotekę za pomocą [Composera |best-practices:composer]:

```shell
composer require nette/application
```

| wersja zgodna z PHP
|-----------|-------------------
| Nette Application 4.0 | PHP 8.1 – 8.3
| Nette Application 3.2 | PHP 8.1 – 8.3
| Nette Application 3.1 | PHP 7.2 – 8.3
| Nette Application 3.0 | PHP 7.1 - 8.0
| Nette Application 2.4 | PHP 5.6 - 8.0

Ważne dla najnowszej wersji poprawki.

Nette Application

Pakiet nette/application stanowi podstawę do tworzenia interaktywnych aplikacji internetowych.

Instalacja

Pobierz i zainstaluj bibliotekę za pomocą Composera:

composer require nette/application
wersja zgodna z PHP
Nette Application 4.0 PHP 8.1 – 8.3
Nette Application 3.2 PHP 8.1 – 8.3
Nette Application 3.1 PHP 7.2 – 8.3
Nette Application 3.0 PHP 7.1 – 8.0
Nette Application 2.4 PHP 5.6 – 8.0

Ważne dla najnowszej wersji poprawki.