Nette Documentation Preview

syntax
SmartObject: rozšíření objektů v PHP
************************************

<div class=perex>

SmartObject rozšiřuje objektové schopnosti PHP o několik syntaktických cukrátek. Máte rádi cukrátka? Čtěte a dozvíte se

- proč je dobré používat `Nette\SmartObject`
- co jsou to *property*
- jak vyvolávat události

</div>

V této kapitole se budeme věnovat převážně traitě `Nette\SmartObject`, která rozšiřuje objektové schopnosti PHP. Tuto traitu používají takřka všechny třídy Nette Framework. Zároveň je natolik transparentní, abyste ji mohli používat i u vašich tříd. Zkusme si říct, proč byste to měli dělat.

Traita `Nette\SmartObject` je zjednodušeným nástupcem dnes již zastaralé třídy `Nette\Object` z Nette 2.x.

Instalace:

```shell
composer require nette/utils
```


Striktní třídy
==============

PHP je jazyk na sekání chyb jako stvořený, neboť dává vývojáři značnou volnost. Jak tomu udělat přítrž a začít psát programy bez těžko odhalitelných chyb? Stačí si nastavit přísnější laťku a dodržovat určitá pravidla.

Najdete v tomto příkladu chybu?

```php
class Circle
{
	public $radius = 0.0;

	public function getArea()
	{
		return $this->radius * $this->radius * M_PI;
	}
}

$circle = new Circle;
$circle->raduis = 10;
echo $circle->getArea(); // 10² * π ≈ 314
```

Na první pohled se zdá, že kód by měl vypsat přibližně 314, nicméně vypíše nulu. Jak je to možné? Omylem se místo `$circle->radius` do kódu dostalo `raduis`, drobný překlep. Záludnost chyby tkví hlavně v tom, že na ni PHP nijak neupozorní, nepomůže ani sledování chyb Warning nebo Notice. Z hlediska jazyka to není chyba, ačkoliv stojí hodně námahy ji vypátrat.

Uvedenou chybu bychom ihned odhalili, pokud by třída `Circle` používala `Nette\SmartObject`:

```php
class Circle
{
	use Nette\SmartObject;
}
```

Zatímco dosud kód tiše (ale chybně) proběhl, teď už je situace jiná:

[* debugger-circle.webp .{url:-} *]

Traita `Nette\SmartObject` učinila `Circle` striktnější a na použití nedeklarované proměnné reagoval vyhozením výjimky, kterou [Tracy |tracy:] zobrazila. Řádek s fatálním překlepem je odhalen a označen, textová zpráva situaci popisuje slovy: *Cannot write to an undeclared property Circle::$raduis, did you mean $radius?* (nelze zapsat do nedeklarované proměnné Circle::$raduis, myslel jste $radius?). Programátor zvolá „áhá“ a může promptně zareagovat. Chybu, které by si dlouho nemusel ani všimnout a jen za velkého úsilí by ji odhaloval, dostal srozumitelně naservírovanou na červeném podnose.

První schopnost traity `Nette\SmartObject`, kterou jsme si ukázali, je vyhazování výjimek při přístupu k nedeklarovanému členu třídy.

```php
$circle = new Circle;
echo $circle->undeclared; // vyhodí Nette\MemberAccessException
$circle->undeclared = 1; // vyhodí Nette\MemberAccessException
$circle->unknownMethod(); // také vyhodí Nette\MemberAccessException
```

Tím její možnosti zdaleka nekončí.

.[note]
Používejte `SmartObject` pouze u základních tříd, které od nikoho nedědí, funkčnost se promítne do všech jejích potomků.


Properties, gettery a settery
=============================

*(Pro zkušenější programátory)*

Termínem *property* (česky vlastnost) se v moderních objektově orientovaných jazycích (např. C#, Python, Ruby, JavaScript) označují [speciální členy tříd|https://en.wikipedia.org/wiki/Property_(programming)], které se tváří jako proměnné, ale ve skutečnosti jsou reprezentovány metodami. Při přiřazení nebo čtení hodnoty této „proměnné“ se zavolá příslušná metoda (tzv. getter nebo setter). Jde o velice šikovnou věc, díky ní máme přístup k proměnným plně pod kontrolou. Můžeme tak validovat vstupy nebo generovat výsledky až ve chvíli, kdy se property čte.

Každá třída, která používá traitu `Nette\SmartObject`, umí property imitovat. Jak na to?

- Přidej třídě anotaci ve tvaru `@property <type> $xyz`
- Vytvořte getter s názvem `getXyz()` nebo `isXyz()`, setter s názvem `setXyz()`
- Getter a setter musí být *public* nebo *protected* a oba jsou volitelné, mohou tedy existovat *read-only* nebo *write-only* property

Property využijeme u třídy Circle, abychom zajistili, že do proměnné `$radius` se dostanou jen nezáporná čísla. Nahradíme `public $radius` za property:

```php
/**
 * @property float $radius
 * @property-read bool $visible
 */
class Circle
{
	use Nette\SmartObject;

	private $radius = 0.0; // už není public!

	// getter pro property $radius
	protected function getRadius()
	{
		return $this->radius;
	}

	// setter pro property $radius
	protected function setRadius($radius)
	{
		// hodnotu před uložením sanitizujeme
		$this->radius = max(0.0, (float) $radius);
	}

	// getter pro property $visible
	protected function isVisible()
	{
		return $this->radius > 0;
	}
}

$circle = new Circle;
$circle->radius = 10;  // ve skutečnosti volá setRadius(10)
echo $circle->radius;  // volá getRadius()
echo $circle->visible; // volá isVisible()
```

Properties jsou především "syntaktickým cukříkem"((syntactic sugar)), jehož smyslem je zpřehlednit kód a osladit tak programátorovi život. Pokud nechcete, nemusíte je používat.


Události
========

*(Pro zkušenější programátory)*

Vytvoříme si frontu funkcí, které se zavolají, když se změní poloměr kruhu. Změně poloměru říkejme událost `change` a jednotlivým funkcím handlery události:

```php
class Circle
{
	use Nette\SmartObject;

	/** @var array */
	public $onChange = [];

	public function setRadius($radius)
	{
		// zavoláme callbacky v $onChange s parametry $this, $radius
		$this->onChange($this, $radius);

		$this->radius = max(0.0, (float) $radius);
	}
}

$circle = new Circle;

// přidám handler události
$circle->onChange[] = function (Circle $circle, $newValue) {
	echo 'došlo ke změně';
};

$circle->setRadius(10);
```

V kódu metody `setRadius` vidíte další syntaktický cukr - místo iterace nad polem `$onChange` a voláním jednotlivých callbacků stačí napsat stručné `onChange(...)` a uvést parametry, které se předají každému callbacku.

SmartObject tedy vytvoří fiktivní metodu `onChange()` pojmenovanou stejně jako pole `$onChange`. Konvence ve tvaru `on` + slovo je podmínkou.


Statické třídy
==============

Statické třídy, tedy třídy, které nejsou určené k vytváření instancí, můžete označit traitou `Nette\StaticClass`:

```php
class Strings
{
	use Nette\StaticClass;
}
```

Při pokusu o vytvoření instance se vyhodí výjimka `LogicException` s informací, že uvedená třída je statická.

SmartObject: rozšíření objektů v PHP

SmartObject rozšiřuje objektové schopnosti PHP o několik syntaktických cukrátek. Máte rádi cukrátka? Čtěte a dozvíte se

  • proč je dobré používat Nette\SmartObject
  • co jsou to property
  • jak vyvolávat události

V této kapitole se budeme věnovat převážně traitě Nette\SmartObject, která rozšiřuje objektové schopnosti PHP. Tuto traitu používají takřka všechny třídy Nette Framework. Zároveň je natolik transparentní, abyste ji mohli používat i u vašich tříd. Zkusme si říct, proč byste to měli dělat.

Traita Nette\SmartObject je zjednodušeným nástupcem dnes již zastaralé třídy Nette\Object z Nette 2.x.

Instalace:

composer require nette/utils

Striktní třídy

PHP je jazyk na sekání chyb jako stvořený, neboť dává vývojáři značnou volnost. Jak tomu udělat přítrž a začít psát programy bez těžko odhalitelných chyb? Stačí si nastavit přísnější laťku a dodržovat určitá pravidla.

Najdete v tomto příkladu chybu?

class Circle
{
	public $radius = 0.0;

	public function getArea()
	{
		return $this->radius * $this->radius * M_PI;
	}
}

$circle = new Circle;
$circle->raduis = 10;
echo $circle->getArea(); // 10² * π ≈ 314

Na první pohled se zdá, že kód by měl vypsat přibližně 314, nicméně vypíše nulu. Jak je to možné? Omylem se místo $circle->radius do kódu dostalo raduis, drobný překlep. Záludnost chyby tkví hlavně v tom, že na ni PHP nijak neupozorní, nepomůže ani sledování chyb Warning nebo Notice. Z hlediska jazyka to není chyba, ačkoliv stojí hodně námahy ji vypátrat.

Uvedenou chybu bychom ihned odhalili, pokud by třída Circle používala Nette\SmartObject:

class Circle
{
	use Nette\SmartObject;
}

Zatímco dosud kód tiše (ale chybně) proběhl, teď už je situace jiná:

Traita Nette\SmartObject učinila Circle striktnější a na použití nedeklarované proměnné reagoval vyhozením výjimky, kterou Tracy zobrazila. Řádek s fatálním překlepem je odhalen a označen, textová zpráva situaci popisuje slovy: Cannot write to an undeclared property Circle::$raduis, did you mean $radius? (nelze zapsat do nedeklarované proměnné Circle::$raduis, myslel jste $radius?). Programátor zvolá „áhá“ a může promptně zareagovat. Chybu, které by si dlouho nemusel ani všimnout a jen za velkého úsilí by ji odhaloval, dostal srozumitelně naservírovanou na červeném podnose.

První schopnost traity Nette\SmartObject, kterou jsme si ukázali, je vyhazování výjimek při přístupu k nedeklarovanému členu třídy.

$circle = new Circle;
echo $circle->undeclared; // vyhodí Nette\MemberAccessException
$circle->undeclared = 1; // vyhodí Nette\MemberAccessException
$circle->unknownMethod(); // také vyhodí Nette\MemberAccessException

Tím její možnosti zdaleka nekončí.

Používejte SmartObject pouze u základních tříd, které od nikoho nedědí, funkčnost se promítne do všech jejích potomků.

Properties, gettery a settery

(Pro zkušenější programátory)

Termínem property (česky vlastnost) se v moderních objektově orientovaných jazycích (např. C#, Python, Ruby, JavaScript) označují speciální členy tříd, které se tváří jako proměnné, ale ve skutečnosti jsou reprezentovány metodami. Při přiřazení nebo čtení hodnoty této „proměnné“ se zavolá příslušná metoda (tzv. getter nebo setter). Jde o velice šikovnou věc, díky ní máme přístup k proměnným plně pod kontrolou. Můžeme tak validovat vstupy nebo generovat výsledky až ve chvíli, kdy se property čte.

Každá třída, která používá traitu Nette\SmartObject, umí property imitovat. Jak na to?

  • Přidej třídě anotaci ve tvaru @property <type> $xyz
  • Vytvořte getter s názvem getXyz() nebo isXyz(), setter s názvem setXyz()
  • Getter a setter musí být public nebo protected a oba jsou volitelné, mohou tedy existovat read-only nebo write-only property

Property využijeme u třídy Circle, abychom zajistili, že do proměnné $radius se dostanou jen nezáporná čísla. Nahradíme public $radius za property:

/**
 * @property float $radius
 * @property-read bool $visible
 */
class Circle
{
	use Nette\SmartObject;

	private $radius = 0.0; // už není public!

	// getter pro property $radius
	protected function getRadius()
	{
		return $this->radius;
	}

	// setter pro property $radius
	protected function setRadius($radius)
	{
		// hodnotu před uložením sanitizujeme
		$this->radius = max(0.0, (float) $radius);
	}

	// getter pro property $visible
	protected function isVisible()
	{
		return $this->radius > 0;
	}
}

$circle = new Circle;
$circle->radius = 10;  // ve skutečnosti volá setRadius(10)
echo $circle->radius;  // volá getRadius()
echo $circle->visible; // volá isVisible()

Properties jsou především syntaktickým cukříkem, jehož smyslem je zpřehlednit kód a osladit tak programátorovi život. Pokud nechcete, nemusíte je používat.

Události

(Pro zkušenější programátory)

Vytvoříme si frontu funkcí, které se zavolají, když se změní poloměr kruhu. Změně poloměru říkejme událost change a jednotlivým funkcím handlery události:

class Circle
{
	use Nette\SmartObject;

	/** @var array */
	public $onChange = [];

	public function setRadius($radius)
	{
		// zavoláme callbacky v $onChange s parametry $this, $radius
		$this->onChange($this, $radius);

		$this->radius = max(0.0, (float) $radius);
	}
}

$circle = new Circle;

// přidám handler události
$circle->onChange[] = function (Circle $circle, $newValue) {
	echo 'došlo ke změně';
};

$circle->setRadius(10);

V kódu metody setRadius vidíte další syntaktický cukr – místo iterace nad polem $onChange a voláním jednotlivých callbacků stačí napsat stručné onChange(...) a uvést parametry, které se předají každému callbacku.

SmartObject tedy vytvoří fiktivní metodu onChange() pojmenovanou stejně jako pole $onChange. Konvence ve tvaru on + slovo je podmínkou.

Statické třídy

Statické třídy, tedy třídy, které nejsou určené k vytváření instancí, můžete označit traitou Nette\StaticClass:

class Strings
{
	use Nette\StaticClass;
}

Při pokusu o vytvoření instance se vyhodí výjimka LogicException s informací, že uvedená třída je statická.