Nette Documentation Preview

syntax
Nástroje
********

.[perex]
V balíčku `nette/utils` najdete sadu užitečných tříd pro každodenní použití:

Instalace:

```shell
composer require nette/utils
```


Užitečné třídy
==============

| [Rozšíření objektů v PHP |smartobject] | Nette\SmartObject
| [Obrázky |images] | Nette\Utils\Image
| [Stránkování |paginator] | Nette\Utils\Paginator
| [Validace proměnných |validators] | Nette\Utils\Validators
| [Řetězce |strings] | Nette\Utils\Strings
| [Callback] | Nette\Utils\Callback
| [Pole |arrays] | Nette\Utils\Arrays
| [Datum a čas |datetime] | Nette\Utils\DateTime
| [Generování HTML kódu |html-elements] | Nette\Utils\Html
| [Generování náhodných řetězců |random] | Nette\Utils\Random
| [Parsování a generování JSON |json] | Nette\Utils\Json
| [Reflexe PHP |reflection] | Nette\Utils\Reflection
| [Souborový systém |filesystem] | Nette\Utils\FileSystem

Nástroje

V balíčku nette/utils najdete sadu užitečných tříd pro každodenní použití:

Instalace:

composer require nette/utils

Užitečné třídy

Rozšíření objektů v PHP Nette\SmartObject
Obrázky Nette\Utils\Image
Stránkování Nette\Utils\Paginator
Validace proměnných Nette\Utils\Validators
Řetězce Nette\Utils\Strings
Callback Nette\Utils\Callback
Pole Nette\Utils\Arrays
Datum a čas Nette\Utils\DateTime
Generování HTML kódu Nette\Utils\Html
Generování náhodných řetězců Nette\Utils\Random
Parsování a generování JSON Nette\Utils\Json
Reflexe PHP Nette\Utils\Reflection
Souborový systém Nette\Utils\FileSystem